Laipni lūdzam
Friedrich-Ebert-Stiftung
Latvijā

CONTACT US

FRIEDRICH-EBERT-FOUNDATION
COUNTRY OFFICE LATVIA
DZIRNAVU IELA 37-64
RĪGA, LV 1010, LATVIA

PHONE: +371 6783 05 39
FAX: +371 6783 03 26

Frīdriha Eberta fonds ir apņēmies atbalstīt sociāldemokrātijas principus un vēlas nodrošināt studiju iespējas talantīgiem jauniem cilvēkiem, kas iesaistījušies brīvības, demokrātijas un taisnīguma veicināšanas darbā. Īpaši tiks ņemti vērā to kandidātu iesniegumi, kas nāk no ģimenēm ar zemu ienākumu līmeni.

Fonds sevišķi vēlas veicināt citu valstu pilsoņu pilna laika studijas Vācijā, šim nolūkam paredzētas speciālas stipendijas. Tiks atbalstītas bakalauru un maģistru studiju grupas un doktorantūras studijas. Var pieteikties visu specialitāšu studenti. Stipendijas sedz iztikas minimumu dzīvošanai Vācijā, studentiem no citām valstīm tās iespējams palielināt. Priekšnoteikumi kandidēšanai: Lai pieteiktos, kandidātam jābūt reģistrētam kā regulāram Vācijas universitātes studentam, nepieciešams brīvi pārvaldīt vācu valodu. No pretendentiem tiek gaidītas labas sekmes studijās.

Būtisks kandidēšanas priekšnoteikums ir aktīva piedalīšanās pilsoniskās sabiedrības vai politiskas organizācijas darbībā, kas atbilst Frīdriha Eberta fonda mērķiem un vērtībām. Visiem kandidātiem jāspēj sevi identificēt ar Frīdriha Eberta fondu un tā principiem.

Sīkāka informācija: http://www.fes.de/sets/s_stuf.htm