Laipni lūdzam
Friedrich-Ebert-Stiftung
Latvijā

CONTACT US

FRIEDRICH-EBERT-FOUNDATION
COUNTRY OFFICE LATVIA
DZIRNAVU IELA 37-64
RĪGA, LV 1010, LATVIA

PHONE: +371 6783 05 39
FAX: +371 6783 03 26

Frīdriha Eberta fonds (FEF) tika nodibināts 1925. gadā kā Vācijas pirmā demokrātiski ievēlētā prezidenta Frīdriha Eberta politiskais mantojums. Eberts, sociāldemokrāts no vienkāršas amatnieku vides, kurš bija izvirzījies līdz augstākajam politiskajam amatam valstī, atbildot uz savu sāpīgo politiskās konfrontācijas pieredzi, ierosināja nodibināt fondu, kurš kalpotu šādiem mērķiem:

  • visu sociālo slāņu pārstāvju politiskās un sociālās izglītības demokrātijas un plurālisma garā veicināšana,
  • stipendijas apdāvinātiem jauniešiem, veicinot iespējas iegūt universitātes izglītību un veikt pētniecības darbu,
  • starptautiskās saprašanās un sadarbības veicināšana.

Frīdriha Eberta fonds (Friedrich-Ebert-Stiftung), kura darbību nacisti aizliedza 1933. gadā un kas tika atjaunota 1947. gadā, ar savu plašo šīsdienas darbību turpina tiekties pēc tiem pašiem mērķiem. Kā privāta bezpeļņas kultūras iestāde tas ir uzticīgs sociāldemokrātijas idejām un pamatvērtībām.

Mūsu darba aktuālie, būtiskākie jautājumi ir: Taisnīga sabiedrība Inovācija un progress Aktīva demokrātija