Laipni lūdzam
Friedrich-Ebert-Stiftung
Latvijā

CONTACT US

FRIEDRICH-EBERT-FOUNDATION
COUNTRY OFFICE LATVIA
DZIRNAVU IELA 37-64
RĪGA, LV 1010, LATVIA

PHONE: +371 6783 05 39
FAX: +371 6783 03 26

Darbinieki: 2008. gadā fonda personālu Berlīnes un Bonnas pārstāvniecībās, reģionālajos un ārvalstu birojos kopā veidoja 612 darbinieki.

Budžets: Fonda līdzekļu budžets 2008. gadā bija 120 miljoni eiro.

Pasākumi: Tikai Vācijā vien 2008. gadā vairāk nekā 200.000 personu piedalījušās vairāk nekā 3000 izglītojošos pasākumos, diskusiju forumos un ekspertu sanāksmēs.

Stipendijas: 2008. gadā sniegts finansiālais atbalsts aptuveni 2.400 studējošajiem, 270 no tiem – ārvalstīs. Tajā pašā gadā finansiālā atbalsta programmā no jauna tika uzņemti vēl 800 studenti.

Starptautiskā sadarbība: Fridriha Eberta fonds darbojas vairāk nekā 100 valstīs.

Bibliotēka: Fridriha Eberta fonds ir izveidojis un uztur lielāko īpašo bibliotēku par Vācijas un starptautisko arodbiedrību kustību, kas sastāv no vairāk nekā 700.000 vienībām.

Arhīvs: Fonda arhīvs piedāvā apjomīgāko dokumentu kolekciju par Vācijas arodbiedrību kustības vēsturi.