Laipni lūdzam
Friedrich-Ebert-Stiftung
Latvijā

CONTACT US

FRIEDRICH-EBERT-FOUNDATION
COUNTRY OFFICE LATVIA
DZIRNAVU IELA 37-64
RĪGA, LV 1010, LATVIA

PHONE: +371 6783 05 39
FAX: +371 6783 03 26

Frīdriha Eberta biogrāfija (1871. – 1925.) Frīdrihs Eberts, drēbnieka dēls, uzauga Heidelbergā astoņu cilvēku ģimenē. Pēc pamatskolas beigšanas viņš apguva seglinieka amatu. Eberts jau agri aktīvi iesaistījās politikā un arodbiedrību kustībā Brēmenē. Kopš 1905. gada darbojies Vācijas Sociālistiskās partijas (SPD) direktoru padomē Berlīnē, 1912. gadā viņš kļuva par parlamenta locekli un 1916. gadā par vienu no parlamenta sociāldemokrātu frakcijas priekšsēdētājiem.

Jau 1913. gadā pēc Augusta Bēbeļa [August Bebels] nāves viņš tika ievēlēts par SPD priekšsēdētāju. Pēc revolūcijas uzvaras 1918. gadā viņš kļuva par revolucionārās valdības, „tautas deputātu padomes” līdzpriekšsēdētāju. Viņš bija noteikts „proletariāta diktatūras” un Krievijas parauga padomju sistēmas pretinieks, atbalstīja parlamentāro demokrātiju un veiksmīgi organizēja Veimāras Nacionālo saoulci, kura 1919. gada 11. februārī ievēlēja viņu par prezidentu. Savas prezidentūras laikā viņš centās rast līdzsvaru starp strādnieku šķiru un vidusšķiru un noraidīja šķiru cīņas politiku, kas sociāldemokrātu vidū netika uztverts viennozīmīgi.

Vissvarīgākā Eberta pilnvaru laikā bija trauslās Veimāras konstitūcijas aizstāvība pret galēji labējās un kreisās opozīcijas uzbrukumiem un Vācijas valūtas stabilizācija pret hiperinflāciju 1923. gadā. Taču oponenti, sevišķi labējie politiķi, kas viņa personā vēlējās ievainot republiku, padarīja viņu par neslavas un diskreditācijas objektu, kas veicināja Vācijas pirmā demokrātiski ievēlētā valsts vadītāja pāragro nāvi 1925.gadā. Tikai tagad, stabilas demokrātijas apstākļos, viņa politiskā darbība iegūst pienācīgu novērtējumu ārpus partijas robežām.