Laipni lūdzam
Friedrich-Ebert-Stiftung
Latvijā

CONTACT US

FRIEDRICH-EBERT-FOUNDATION
COUNTRY OFFICE LATVIA
DZIRNAVU IELA 37-64
RĪGA, LV 1010, LATVIA

PHONE: +371 6783 05 39
FAX: +371 6783 03 26

Solidaritāte, miers un sociāldemokrātija Globāls partneris - Frīdriha Eberta fonda starptautiskā darbība Frīdriha Eberta fonda (FES) starptautiskā darbības vadmotīvi ir veicināt demokrātiju un attīstību visā pasaulē, dot ieguldījumu miera un drošības stiprināšanā, palīdzēt globalizācijas kā ietveroša procesa veidošanā un atbalstīt Eiropas Savienības paplašināšanos un padziļināšanos. Caur projektiem vairāk kā 100 valstīs FES ir aktīvi iesaistījies pilsoniskas sabiedrības un valsts struktūru attīstīšanā un nostiprināšanā, lai veicinātu demokrātiju un sociālo taisnīgumu, stipras un brīvas arodbiedrības, cilvēktiesības un dzimumu vienlīdzību. Papildus saviem galvenajiem centieniem veicināt demokrātiju atsevišķās valstīs, Frīdriha Eberta fonds arvien vairāk nodarbojas ar globāliem un reģionāliem jautājumiem. Tā interešu jomas ir Eiropas integrācijas procesa paplašināšana un padziļināšana, transatlantisko attiecību turpmāka attīstība un globālas nozīmes sistēmu reformas. Dialogs starp dažādām sabiedrības aprindām, dažādām kultūrām un sociālajiem modeļiem, starp ziemeļiem un dienvidiem, ES dalībvalstīm un kandidātvalstīm un starptautiskajām institūcijām ir obligāts, sevišķi lai stabilizētu trauslās sociālās un valsts struktūras un rastu risinājumus reģionālajām un globālajām starpnozaru problēmām. Pateicoties plašajam biroju un partneru tīklam visā pasaulē, Frīdriha Eberta fonda rīcībā ir virkne instrumentu, kas ļauj dot būtisku ieguldījumu šajās debatēs un organizēt un stimulēt dialogu dažādos līmeņos. Eiropas Savienības turpmākā attīstība, veiksmīgais reģionālās integrācijas projekts izvirza dažādus izaicinājumus dalībvalstīm un to kaimiņvalstīm. Eiropas integrācijas process aktualizē tādus jautājumus kā kopīgas Eiropas ārpolitikas un drošības politikas, ekonomiskā un sociālā modeļa radīšana. FES mērķis ir veicināt Eiropas ekonomisko un politisko integrāciju, sevišķi Austrumeiropas pārejas ekonomiku integrāciju, sociāli taisnīgā veidā. Transatlantiskais dialogs ir vēsturiski attīstījies kā galvenais mūsu darba faktors, tāds tas turpina būt arī šodien. Kopīga politika ir vienīgais veids partnerības ilgtspējīgas attīstības garantēšanai un globālu problēmu risināšanai. Globālais FES politisko partneru tīkls nodrošina diskusijas, lai dalītos pieredzē un mācītos. Partneru vidū ir gan tradicionālās partijas un arodbiedrības, nevalstiskās organizācijas, akadēmiskie un politiskie ideju ģeneratori, kā arī valsts iestādes (parlamenti un ministrijas).